top of page

Kim jestem

Ola Modzelewska

Fundament mojej wiedzy i kompetencji stanowią pięcioletnie studia psychologiczne, w 2017 roku otrzymałam tytuł magistra ze specjalizacją wspieranie rozwoju osobowości. Obecnie kształcę się w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, gdzie realizuję badania psychologiczne z obszaru emocji i świadomości ciała. Ukończyłam kilka kursów przygotowujących do świadomej pracy z ciałem i ruchem w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz u Agnieszki Sokołowskiej.

Od dwóch lat współpracuję z Centrum Praw Kobiet, prowadząc  warsztaty rozwojowe. Jestem również wykładowcą na Uniwersytecie Otwartym UW, gdzie realizuję treningi rozwoju kompetencji miękkich takich jak asertywność, świadomość emocjonalna czy efektywność osobista. W okresie studiów magisterskich zdobywałam także doświadczenie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Hostelu Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku.

Ola-007.jpg
O mnie

Jak pracuję

W spotkaniu z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla mnie uważna obecność. "Widzę Cię. Jestem przy Tobie. Przyjmuję Cię taką/takim, jaką/jakim, jesteś." - te słowa są dla mnie kwintesencją świadomego towarzyszenia.

Staram się zapewnić drugiej osobie przestrzeń bezwarunkowej akceptacji. Oznacza ona pełne przyjęcie drugiej osoby z jej doświadczeniami, potrzebami, marzeniami. Taka postawa względem drugiej osoby umożliwia stawanie się sobą i uwalnia od poczucia konieczności zaspokajania oczekiwań innych. 

Niezmiernie inspiruje mnie Carl Rogers i jego humanistyczne podejście do procesu terapeutycznego. 

Kierując się psychologią humanistyczną i Dialogiem Motywującym, wyznaję zasadę, że osoba, która do mnie przychodzi, jest ekspertem od swojego życia, zna siebie najlepiej. Ja z kolei oferuję swoją wiedzę i doświadczenie, tym samym stając się ekspertem w obszarze psychologii. Każdy z nas jest więc ekspertem w swoim obszarze. W ten sposób tworzy się przestrzeń dialogu i porozumienie oparte na partnerstwie. 

Podczas rozmowy, zawsze akcentuję Twoją autonomię. Dlatego nigdy niczego nie narzucam, nie daję ogólnikowych porad czy gotowych rozwiązań, ale pozostawiam przestrzeń wyboru. Tym samym dążę do tego, aby wspierać Twoją sprawczość, decyzyjność i wewnętrzną mądrość. 

Głęboko wierzę, że każdy człowiek ma w sobie różnorodne zasoby oraz potencjał, który domaga się urzeczywistnienia. Świadomie ukierunkowuję się na dostrzeganie i wydobywanie tych zasobów. Chcę Ci towarzyszyć w odkrywaniu tego, co w Tobie najlepsze. 

Kwalifikacje

10.2019-obecnie

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
dyscypliny: psychologia, filozofia

Uniwersytet Warszawski

09.2022-11.2021

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I stopień

Centrum Rozwiązań 

09.2022-11.2021

Ciało i ruch w pracy z emocjami.

Instytut DMT

09.2020-07.2021

Studium Dialogu Motywującego

Polski Instytut Dialogu Motywującego

11.2019-02.2020

Zanurzenie w Analizę Ruchu

Agnieszka Sokołowska terapia tańcem i ruchem

03.2019

Projektowanie scenariuszy do pracy z grupami

Agnieszka Sokołowska terapia tańcem i ruchem

05.2013-08.2014

Wolontariat - praktyki

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

09.2012-07.2017

Magister psychologii
specjalizacja: Wspieranie rozwoju osobowości

Uniwersytet Warszawski

02.2020-12.2020

Kurs Terapii Tańcem i Ruchem dla osób
pracujących terapeutycznie

Instytut DMT

bottom of page